Tag: kırmızı kaliforniya solucanı

Gezegegin Gübre Fabrikası

Gezegegin Gubre Fabrikai

 

 Günümüzde sanayinin gelişmesi ile birlikte insanlar kimyasal ürünler üretmeye başladı

ve olumlu sonuçlar alındığını gördükçe doğanın gücünü görmezden geldi.

Oysaki eski tarihte bile nil nehri ile sulanan mısır topraklarının verimliliğininde solucan gübresi

ile olduğu günümüzde yeni yeni anlaşıldı.Bizlerin bütün amacı solucan gübresini bütün üreticilerimize tanıtmak.

Solucan gübresinin eski mısırdaki değerinide makalemizden öğrenebilirsiniz.

 

 

solucan_anatomisieski misirda solucan

dogada_solucan

Solucanlarda Üreme Ve Gelişim

solucanlarda ureme

 

Merhaba değerli solucan gübresi üreticileri bu makalemizde solucan gübresi üretiminde çok önemli yer arz edecek bilgileri sizlerle paylaşacağız.Solucan gübresi üretiminin en önemli materyalleri olan solucanları inceleyeceğiz.Solucanlarda üreme nasıl olur ? Solucan gübresi üretebilmek için bir solucan ne kadar süre yaşar? Solucan gübresi üretiminde kullanılan solucanların üreme hızı nedir gibi sorulara cevap bulacaksınız.

 

Bu makale bu işe türkiyenin ilk üreticilerinden olan bir üreticimizin sitesinden alınmıştır.
    ÜREME:

Olumlu koşullar altında, solucanlar çok çabuk çoğalırlar.

Cinsel olgunluğa yaklaşık sekiz hafta içinde erişirler ve haftada bir çiftleşirler (kompost solucanlarının 4-10 yıl ve üzerinde yaşadıkları bilinmektedir).
     Optimum koşullarda sekiz solucan altı hafta içinde 128 solucan yavrulayabilir. Bir solucan yatağı erişebileceği azami nüfusuna ulaştığı zaman, solucanlar beslenmeyi bırakır, citellumları incelir ve çoğunlukla görünmez olur.
     Solucanların kokon üretmeleri için ortam sıcaklığı 21.1 santigrat derece ve üzerinde olmalıdır. Aynı zamanda sıcaklık sürekli değişken olmamalı mümkün oldukça sabit olmalıdır. Kokonlar bir kez üretildikten sonra içerisindeki yavruların çıkabilmesi için bu ısı dengesinin korunması gerekmektedir. 
     Solucanların başlarının hemen gerisinde bulunan beyazımsı halka, ortalama olarak solucanlar 4 veya 6 haftalık iken oluşurlar. Bu halkalar hem erkek hem de dişilik organlarını birlikte barındırırlar. 
     Birbirlerine zıt yönlerde bu halkalarından birleşen solucan, birbilerinin vücutlarına sprem transferine başlarlar. Bu spremler keselerde toplanır. Daha sonra bu halkalar içinde yumurtalar oluşmaya başlar. Geri çekildiğinde sperm ve yumurtalar kokon içinde toplanmış olurlar.
     Geri çekilme tamamlandıktan sonra kokonlar içinde döllenme başlar. Keseler bir pirinç tanesinden küçüktüler ve yeşilimsi bir renktedirler. Her bir kokon 4 ile 8 solucan içerir. Eğer koşullar kokonlardan çıkış için uygun değilse, örneğin kuraklık gibi, kokonlar uyku halinde yıllarca kalabilir ve koşullar yeniden düzeldiğinde yavrular kokonlardan çıkmaya başlarlar. 
     Bebek solucanlar 2-3 hafta içinde kokonlardan çıkarlar. Bebekler beyazımsıdır ve ancak yarım ile 1 inch (1 inch=2,54 santimetre) uzunluğundadırlar. Doğar doğmaz kendi başlarınadırlar ve yaklaşık 6 hafta sonra kendi bebeklerini doğurabilirler.

 

Temmuz-Ekim Aylarında Üreme en yüksek seviyede olur. Solucan güberisi üreticilerinin bu aylarda üretimin maximuma çıkacağını bilöeleri gerekecektir.

 

 

ÇİFTLEŞME:

 

  • Topraktaki tünellerde gerçekleşir.
  • 2 solucan birbirlerinin zıt yönünde olacak şekilde bir araya gelirler.
  • Bir solucanın Kozalaksı İğneleri (Pineal spicules) diğer solucanın Sperm Torbası Gözeneklerine (spermethecal pores)denk gelir.
  • Vücutlarını ileri geri hareket ettirerek birbirlerinin sperm torbalarını spermlerle doldururlar.
  • Böylece 2 solucan arasında karşılıklı olarak sperm aktarımı gerçekleşir. Aktarım süreci 1 saat sürer, bu süreç sonunda her iki solucan birbirinden ayrılır.

 

KOKONLARIN BİÇİMLENMESİ

• Clitellum içerinde, kuşak şeklinde olan kokonlar oluşmaya başlar.
        • Clitellum’un iç yüzeyinde mukusumsu bir tüp oluşmaya başlar.

        • Solucan vücudunu geriye doğru iterek bu tüpün ileri doğru kaymasını sağlar.

        • Bu mukusumsu tüp oval biçimli olan kokonu altı saat içinde meydana getirir. 

        • Boyutları 2.00–2.5 mm × 1.2 –2.00 mm arasındadır. 

        • İlk olarak yumurtacıklar 14. segmente gelirler. 

        • Spremler ise sperm torbasından gelirler.

        • Clitellum’un içinde oluşmaya başlayan ve ileride kokonları oluşturacak olan mukusumsu tabaka solucanın geriye hareket etmesiyle ileri doğru kayar ve spermlerle döllenmiş olan yumurtaları içine alır. Solucanın ağız kısmına doğru kaymaya devam ederken limon şeklini almaya başlar. Son aşamada solucanın ağzından kokonlar dışarı çıkar. Bir üreme sezonunda 14 kokon meydana gelir.

 

 

solucan

 

 

1. Clitellum
2. Genital kıl (segment 26): Solucanlar çiftleşme esnasında birbirlerine zıt yönlerde bu genital kıllarla tutunurlar.
3. Sperm Olukları: İki solucan çiftleştiğinde, sprem kanallarından gelen spremler diğersolucanın sprem haznesine gitmek için solucanın sprem oluklarından geçer.

4. Sprem kanalları
5. Dişi genital delikler: Ancak solucanlar üreme koşullarındayken görünürler.
6. Sperm hazneleri:  Ancak solucanlar üreme koşulundayken görünürler.

 

DÖLLENME:

Protandri koşulları nedeniyle (Hermafrodit canlılarda erkek genital organların dişi genital organlardan önce oluşması, androgoni) çapraz döllenme meydana gelir. Döllenme dışsal olarak, örneğin kokon içinde gerçekleşir.

 

 GELİŞİM:
• Gelişim kokon içinde dışsal olarak başlar.

• 1 kokondan 4-8 solucan meydana gelir.

• Gelişim larva süreci olmaksızın doğrudandır.
• Bölünme holoblastik (yumurta bölünmesi; hücre bölünmesinin, yumurtanın tamamında gerçekleşmesi. Erken embriyonik dönemde tam bir sitoplazma bölünmesinin takip ettiği her bir çekirdek bölünmesi. Çekirdekler hücre zarları tarafından ayrılır.) ve eşitsizdir.
• Başkalaşım (metamorfoz) yoktur.
• Kokon içerisndeki süreç 8-10 haftada tamamlanır.
• Bebek solucanlar kokonlardan yumurtadan çıkma yöntemiyle çıkarlar.Bebek solucanlar bazı farklar dışında erişkin solucanlarla birebir aynıdırlar:
• Boyutları daha küçüktür.
• Clitellum’ları yoktur.
• Kılları (Setae) 14, 15 ve 16. Segmentlerde mevcuttur.
• Üreme organları henüz olgunlaşmamıştır.

• Birkaç hafta içinde üreme olgunluklarına erişirler. Yaşam ömürler 4 ile 10 yıl arasındadır.

 

 

 

Bu makale http://www.siyahaltin.com/slcandunyasi/100.html adresinden alınmıştır.

  • webmaster
  • diyet yap
  • oyun oyna
  • yazilim dersleri
  • script blogu